Eng
 
Pamir - 2007
 
Team "Lviv Pamir 2007"
 
LDK-UA ()
Toyota LandCruiser 60
 

Dmitriy Katonov
[Katonych, DEK]
Head of the Expedition

Oleksandr Revonyuk
[Sashko]
President of "Lviv 44" Club
Lviv, Ukraine


Yulia Katonov
[yoox]

 
TLC-70 ()
Toyota Lancruiser 70
 

Oleksandr Varnakov
[Sanyok, w@rn]
Deputy head of the Expedition
Lviv, Ukraine
sanmail@yandex.ru

Nataly Revonyuk

[Lony]
Lviv, Ukraine
revonjuk@yahoo.com

 
Mercedes-G (RedBull)
Mercedes Gelaendewagen G300
 

Miroslav Karpinskyy
[MIRO]

Michaylo Melnykovych

 
Pamir - 2007
All rights reserved, 2008. PAMIR - 2007 Expedition